حکم کرم ضد آفتاب برای وضو و غسل

یکی از شرایط صحت وضو و غسل نبود مانع و تماس مستقیم آب با پوست است. در صورتیکه کرم ضد آفتاب مانع رسیدن آب به پوست شود، باید آن را برطرف کرد و در شرایطی که این کار امکان‌پذیر نباشد، باید وضو یا غسل را به صورت جبیره‌ای گرفت. در مطلبی با عنوان موانع رسیدن آب به پوست به طور مفصل موضوع موادی که مانع رسیدن رطوبت به پوست می‌شوند را مورد بررسی قرار دادهایم که خواندن آن برای شما خالی از لطف نخواهد بود

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا